Kwaliteitszorg

Een van de belangrijkste manieren om zicht te krijgen op de kwaliteit van onze opleidingen en cursussen, is het houden van enquêtes onder onze studenten, stagebedrijven, cursisten en bezoekers van onze Open Dagen. De motivatie van Vakschool Schoonhoven om aan kwaliteitszorg te doen is de wil om het werk goed én samen te doen. Graag weten we of we de goede dingen doen en of we de dingen goed doen.

Vertrouwen beroepenveld in de examinering

Wij vragen jaarlijks in maart en juni de praktijkopleiders van onze stagebedrijven antwoord te geven op onder andere vragen over de aansluiting van de opleiding op de praktijk, de begeleiding en de beoordeling van de stagiairs. Verder willen wij graag weten of er vanuit het beroepenveld vertrouwen is in onze examinering en of het werken met de proeve van bekwaamheid in de bpv bevalt. Klik voor de resultaten op betreffende onderdeel.

Tevredenheid van de stagiairs over de beroepspraktijkperiode

Wij vragen jaarlijks in maart en juni onze stagiairs antwoord te geven op onder andere vragen over de aansluiting van de opleiding op de praktijk, de begeleiding en de opgedane vaardigheden tijdens de bpv periode. Klik voor resultaten op betreffende onderdeel.

Tevredenheid examenkandidaten over de beoordeling van de proeve van bekwaamheid

Na afloop van de proeve van bekwaamheid vragen wij onze examenkandidaten of zij tevreden zijn over de wijze waarop wij beoordelen. Minimaal eenmaal per drie jaar wordt een proeve van bekwaamheid geëvalueerd onder onze examenkandidaten. Klik voor resultaten op betreffende onderdeel.

Zadkine deelnemersenquête 

Jaarlijks in april/mei worden alle studenten van Zadkine geënquêteerd over de opleiding waarvan zij deel uitmaken. Heel veel zaken komen aan de orde: tevredenheid over het rooster, de begeleiding door school en door het stagebedrijf, manier van lesgeven, de voorzieningen op school en sfeer en veiligheid. De studenten kunnen ook een algemeen cijfer geven voor de opleiding en de school. Klik voor resultaten (pdf’s) op het betreffende onderdeel.

Cursus & Training

Om onze cursussen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de cursist willen graag weten of zij hun waardering uitspreken over de kwaliteit van ons cursusaanbod. Wij vragen o.a. een oordeel over de materialen die we gebruiken, het niveau van de cursus, de uitleg van de docent en de kwaliteit van onze accommodatie en de overige diensten zoals verkoop van materialen e.d. Klik voor de resultaten op het betreffende onderdeel.

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.