Stage (beroepspraktijkvorming)

Binnen het competentiegericht onderwijs is de stage (beroepspraktijkvorming) een belangrijk onderdeel. Een beroep leer je nu eenmaal beter op een werkvloer dan in een (praktijk)lokaal. In samenwerking met de branche heeft Vakschool Schoonhoven opdrachten ontwikkeld die relevant zijn voor het bedrijf en tegelijkertijd bijdragen aan de ontwikkeling van de student.

Tijdens de stage moet de student een aantal opdrachten doorlopen in een arbeidssituatie waarbij praktijkgerichte werkprocessen centraal staan. Hierdoor leert de student competenties, vakkennis en vaardigheden die belangrijk zijn om als beginnend beroepsbeoefenaar aan de slag te gaan. Het is een leertraject waarbij bedrijfsleven en opleiding met elkaar verweven zijn en elkaar versterken.

Praktijkervaring is voor de student een belangrijk onderdeel van de opleiding, omdat hij/zij de praktische ervaring kan verbreden en verdiepen. De student kan zich oriënteren op de arbeidsmarkt, zijn/haar proeven van bekwaamheid oefenen en afsluiten en de sociale vaardigheden vergroten.

Om in aanmerking te komen als erkend leerbedrijf moet worden voldaan aan de volgende criteria:

• Het bedrijf moet minimaal 1 jaar ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
• Het bedrijf moet een leerplaats bieden met werkzaamheden die de stagiair in staat stelt zijn / haar competenties te verwezenlijken en proeven van bekwaamheid (examen onderdelen) af te kunnen sluiten.
• Het leerbedrijf biedt voldoende faciliteiten als tijd, ruimte en middelen.
• Er is een (vak)deskundige praktijkopleider in het bedrijf.
• De praktijkopleider is in het bezit van een diploma of Eerder Verworven Competenties (EVC).
• De praktijkopleider is in staat de stagiair minimaal 8 tot 16 uur per week te begeleiden en de proeve van bekwaamheid te beoordelen.
• In het bedrijf wordt er veilig en gezond gewerkt.
• Het bedrijf heeft genoeg werkaanbod.
• De praktijkopleider onderhoudt contact met de onderwijsinstelling en de SBB.
• Een stagevergoeding is in het MBO wel wenselijk maar niet verplicht.

Tijdens de stage zijn er verschillende betrokkenen die ieder hun eigen taken hebben

De stagiair is verantwoordelijk voor zijn / haar leerproces. Het gaat niet alleen om het vergaren van kennis en vaardigheden maar ook om het ontwikkelen van een goede beroepshouding.

De praktijkopleider is degene die de stagiair dagelijks begeleidt en beoordeelt. Dit kan een werknemer zijn van het bedrijf maar ook de eigenaar.

De praktijkbegeleider is een docent van de opleiding die contact onderhoudt met de praktijkopleider en de stagiair. Een keer per stageperiode bezoekt de praktijkbegeleider het bedrijf en de stagiair om de voortgang van de stage te bespreken.

De SBB heeft de wettelijke plicht alle leerbedrijven te beoordelen zodat dit kwalitatief gewaarborgde bedrijven zijn waar op professionele wijze vakmensen worden opgeleid. Op de site van de SBB, in het bedrijvenregister, staan alle erkende leerbedrijven.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als leerbedrijf dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de opleidingen.

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.