Cursusgeld Mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hangt de hoogte van het cursusgeld af van de leeftijd van de student, het niveau van de opleiding en de opleidingsvariant.

Kosten
Je betaalt alleen lesgeld voor voltijdopleidingen. Als de student op 1 augustus onderwijs volgt en jonger is dan 18 jaar, is geen lesgeld verschuldigd. Als de student op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder is, is wel lesgeld verschuldigd. Het lesgeld bedraagt voor het schooljaar 2017/2018 1.137,- euro.

Is de student jonger dan 18 jaar dan ontvangt hij/zij geen studiefinanciering maar komt hij/zij wel in aanmerking voor een studentenreisproduct.

Meer informatie
Voor meer informatie over studiefinanciering en collegegeldkrediet kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.