Disclaimer

Vakschool Schoonhoven is de enige school in Nederland waar je kunt worden opgeleid tot goud- en zilversmid, juwelier of uurwerktechnicus. Vakschool Schoonhoven is onderdeel van Zadkine, een regionaal opleidingscentrum die diverse locaties heeft in de regio van Rotterdam.

Met deze website wordt beoogd voorlichting te geven over de opleidingsmogelijkheden van Vakschool Schoonhoven, de organisatie en over de mogelijkheden voor bedrijven, instellingen, overheden of andere partijen om met Vakschool Schoonhoven samen te werken. Vakschool Schoonhoven besteedt elke dag tijd en energie om (de inhoud van) de website actueel en volledig te houden. Daarbij wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. Niettemin kan het voorkomen dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. Wij zouden het waarderen als u ons via het contactformulier informeert over eventuele onjuistheden.

Cookies
De website van Vakschool Schoonhoven bevat uitsluitend zogenoemde analytische cookies. Deze cookies geven bijvoorbeeld een algemeen beeld van het verkeer op de website, de meest frequent bezochte pagina's en met welke browsers onze bezoekers de site bekijken. Wij kunnen en willen geen gegevens op individueel niveau van onze bezoekers vergaren.

Uw gegevens
De gegevens die u ons verstrekt door middel van de reactie- en de aanmeldformulieren worden alleen voor de communicatie tussen Vakschool Schoonhoven en u over de organisatie, de studie en het aanmelden daarvoor of de activiteiten van Vakschool Schoonhoven gebruikt. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook gebruiken we de gegevens niet om u namens Vakschool Schoonhoven commerciële aanbiedingen te doen. De gegevens vergaard bij het verwerken van formulieren voor stage of vacatures worden alleen voor communicatie over of publicatie van die doeleinden ingezet. 

Derden
Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat Vakschool Schoonhoven geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan Vakschool Schoonhoven niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die websites.

Jaardocument
In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die zoals opgenomen in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste. 

www.vakschoolschoonhoven.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van social media knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.